Hakim ve savcı yardımcılığı nedir?

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Peki, Hekim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI NEDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hakim ve savcı yardımcılığı kadrosu ile ilgili düzenlemeler de bulunuyordu. Buna göre; Hâkim ve savcı yardımcılığı kadrosunun oluşturulması da stratejik yaklaşım olarak benimsendi. Belge’de hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili olarak “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan hâkim ve savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” denildi. Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

*Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.

*Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.

*Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.

*Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

*Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

*İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

*Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

*Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

*Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

*Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

*Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

*Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NASIL OLACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ve başvuru şartları ile ilgili henüz yetkili birimlerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar netleşince haberimizde de olacaktır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.