6284 sayılı kanun nedir?

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda kadınları destekleyen ve korumayı hedefleyen yasal yollar araştırılıyor. Sosyal medyada sık sık adından bahsedilen 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kabul edilen kanunlardan biri. Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne zaman çıktı, neleri kapsıyor? 6284 sayılı kanunun önemi

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiye’de kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur.

Kanun, şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri içermektedir.

Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır.

Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye’deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM’nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

Kanunun 2. maddesinde referans verildiği üzere, kanundaki esaslar büyük ölçüde İstanbul Sözleşmesi’ne göre oluşturulmuştur.

Kanun, yürürlüğe girdiği andan itibaren tartışmalara yol açmıştır; özellikle adında bulunan “ailenin korunması” ibaresi, feminist çevrelerden kadını birey olarak değil aile kurumu üzerinden tanımlaması nedeniyle eleştiri almıştır.

6284 SAYILI KANUN NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Türkiye’de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik ilk kanun 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun’dur. Ancak kanundaki bazı yetersizlikler sebebiyle, ilgili sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla, 6284 sayılı kanun 8 Mart 2012 tarihinde oy birliğiyle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6284 SAYILI KANUNUN ÖNEMİ NEDİR?

6284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri de koruması önemlidir. 4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar Yargıtay kararlarına konu olmuştur.

Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi açısından önemlidir. 6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi açısından önemlidir. 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır.

Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi açısından önemlidir. Bu yasa ile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.

Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım talep etmesi açısından önemlidir. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedeflenmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.