Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktı ancak salgın nedeniyle AKS ertelendi. Peki AKS ne zaman yapılacak?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk “Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan’daydı. Bunu erteliyoruz.” dedi. Sınavın yapılacağı tarih ise henüz belli değil.

AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 14.00’te başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.

Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şöyle:

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)

1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda
soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir